ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อก

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับด้านภาษาไทย


คนสวยดำเนิน
1. ได้รับเกี่ยวกับการจัดเรียงประโยคและความหมายของคำ
2. ไดรับรู้เกี่ยวกับการใช้คำมากขึ้น
3. ได้รับรู้เกี่ยวกับความหมายของคำมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

จำนวนผู้เข้าชม

Catnips Cat